Mgr. Terezie Radoměřská

KANDIDÁTKA NA STAROSTKU PRAHY 1

„Jediný způsob, jak dělat dobře svoji práci, je milovat to, co děláš.“ — Steve Jobs

NAŠE PLÁNY V PRAZE 1

Masterplan
pro Prahu 1

Praha 1 je nejkrásnější místo na světě. To víme my všichni, kdo zde bydlíme. Aby byla také nejlepším místem k životu, k tomu jí ale přeci jen něco chybí. Nebo přebývá. Chybí klid a parkovací místa, chybí dostatek normálních obchodů a služeb. Naopak přebývá mnoho hluku a stovky aut, máme tu až moc nepořádku a neklidu. Víme proč. Jde o negativní důsledky intenzivního alkoturismu, nefunkčního systému parkování, příliš intenzivní dopravy, rozhodování radnice bez občanů, nekoncepčního pronájmu nebytovek, či celkové degradace veřejného prostoru. Všechno souvisí se vším a v městském životě to není jiné. Proto jsme připravili koncepci rozvoje, která řeší jak každodenní problémy občanů, tak přináší nástroje pro moderní rozvoj našeho společného bydliště. Říkáme ji Masterplan. Praha 1 totiž potřebuje více než drobné změny řešené nahodile v jednom volebním období. Aby naše Praha 1 byla zase místem k příjemnému životu, je nutné přijmou koncepční plán rozvoje, který bude naplňován několik volebních období. Tato strategie, kterou po volbách s námi dopracujete a okomentujete vy, občané Prahy 1, půjde do větší šíře i hloubky, než je uvedeno zde. Tento dokument je pomyslným kmenem s pár větvemi, ze kterého silný a vitální strom teprve společně vytvoříme. Základem koncepce je nastavení jednoduché komunikace obyvatel s radnicí a nastavení participace plánů. Právě zapojení občanů do rozhodování je živnou půdou pro náš pomyslný strom – Masterplan.

Jednotlivé níže uvedené body se stanou součástí Masterplanu rozvoje Prahy 1, který budeme chtít schválit za široké podpory celého politického spektra. Jeho příprava a schválení ovšem zabere určitý čas. Níže uvedené části začneme ovšem prosazovat bezprostředně po volbách.

Revoluce v parkování a více místa pro život

Praha 1 už je jako jedno velké parkoviště, a přesto nemáme po návratu z práce kam zaparkovat. Ulice plné, parkuje se na chodnících, u křižovatek i u přechodů. Je tu moc aut a málo místa. Jak je to možné a jde to řešit? Ano. Jde to – a my víme jak. Nelze ignorovat skutečnost, že vozidel v centru je čím dál více, přičemž parkovacích míst ubývá v důsledku revitalizací ulic. Nelze se ani zaříkávat mantrou, že zlepšením kontrol zón placeného stání dojde k  tak zásadnímu snížení počtu zaparkovaných aut v Praze 1. Systém parkování totiž potřebuje zcela zásadní úpravu svého nastavení. Ptali jste se někdy sami sebe, proč v noci lze bez problému zaparkovat v modré zóně a proč ve dne zaparkujete jen po nekonečném kroužení a náhodném objevu právě uvolněného místa? Je to dáno z velké části tím, že v modré zóně legálně parkují návštěvníci (po omezenou dobu), dále neomezeně abonenti, tj. nerezidenti, jejichž auto je registrované na firmu sídlící v Praze 1, a do třetice abonenti s tzv. přenositelným parkovacím oprávněním (typicky hoteloví hosté, ale i subjekty zneužívající systém, které prodávají parkování v centru – lze totiž jednoduše měnit SPZ na oprávnění). Z důvodu legálního parkování těchto tří skupin řidičů systém rezidentního parkování nefunguje a ani fungovat nemůže. Proto se zasadíme o zrušení možnosti zaparkovat v modrých zónách návštěvníkům, abonentům bez provozovny (typicky fiktivní sídla firem) a budeme požadovat zrušení přenositelného abonentního parkování. K parkování těchto skupin mají sloužit současné kapacity podzemních parkovišť v Praze 1 a v širším centru. Dokud bude snazší a levnější zaparkovat na ulici, garáže nemohou plnit svou funkci. A co tímto získá občan Prahy 1?

Dojde k omezení zbytečných jízd autem do centra. Zaplněnost modrých zón přes den bude více odpovídat zaplněnosti zón v noci, takže rezidenti nebudou mít problém zaparkovat kdykoliv. Vznikne nadbytek parkovacích míst v ulicích a některé bude možné dokonce zrušit ve prospěch rozšíření chodníků, výsadby stromů, vyznačení oddělených cyklotras, a to vše při zachování dostatečného počtu parkovacích stání pro rezidenty. Dojde také k významnému poklesu intenzity dopravy v centru – nelze zaparkovat – nemá smysl jezdit do centra autem. Intenzita provozu poklesne také tím, že ulice nebudou opakovaně projíždět auta hledající volné místo. V neposlední řadě bude možné rozšířit stání pro zásobování, aby dodávky a cargokola s balíky nestály na chodnících a v křižovatkách. A v zónách bude prostor i pro parkování vozidel opravářů kotlů či instalatérů, stejně tak jako vlastníků nemovitostí.

Uvolněná parkovací stání umožní také vyčlenit místa pro instalaci stojanů na kola a vyznačit místa pro odkládání sdílených kol a koloběžek, jak je běžné v zahraničí. Není možné, aby sdílená kola a koloběžky byla překážkou na chodnících. Aby byla změna funkční, je zapotřebí významně zlepšit vymahatelnost dodržování pravidel. Praha 1 musí požadovat (a případně i zaplatit) více aut s kamerami a současně výrazně personálně posílit oddělení zasílající výzvy k úhradě pokut, protože současné kapacity zaznamenání a odesílání pokut jsou trestuhodně nedostatečné. Městská policie pak musí instalovat více botiček a více odtahovat vozidla. Aby toto nebylo jen prázdnou frází, neboť tento sbor má dlouhodobě podstav, máme i v otázce nedostatečného počtu strážníků jasný plán, vizte kapitola Speciální složka městské policie.

Digitální revoluce: Portál Občan.1

Koncept fungování radnice, kdy radní či úředníci schválí projekt, vyberou realizační firmu, ale občan se o záměru dozví až při zahájení stavby, je historickým přežitkem. Jak nastavit jednoduché zapojení občana do rozhodování, aniž by musel navštěvovat nějaké formální komise?

Odpověď je jednoduchá: za pomoci technologií! Vytvoříme portál Občan.1 přístupný z webového prohlížeče nebo přes aplikaci v mobilu. Co vše vám portál umožní? Budete jednoduše pracovat s Masterplanem rozvoje Prahy 1, tj. uvidíte návrh plánu, budete moci k jeho znění jednoduše podávat podněty a připomínky a uvidíte, jak se připomínky řeší. Po jeho schválení zde naleznete finální podobu plánu a fáze realizace jeho částí.

Budete navrhovat změny svého nejbližšího okolí přes funkcionalitu Designuj svou ulici. Návrhy s možnou rychlou nápravou (oprava chodníku, vizuální smog, nedostupná občanská vybavenost, či nedostatečný úklid) budou řešené neprodleně. Návrhy s významnými změnami vyžadujícími přípravu, získání povolení a alokaci finančních prostředků se stanou součásti Masterplanu rozvoje Prahy 1. Ve všech zájmových bodech bude možné si nastavit notifikace, aby vám neunikla žádná informace.

Budete moci přes komunikátor pokládat jakékoliv otázky k agendám radnice, na které tým podpory (jakási radniční „Siri“) neprodleně zjistí odpovědi. V případě potřeby vám tým podpory pomůže podat klasickou byrokratickou žádost, bude-li to nutné k úspěšnému vyřízení záležitosti. Budete také moci komunikovat s Obecním mediátorem, který vyřeší sousedské problémy, jako jsou rušení nočního hluku, zápach z restaurace, či jakékoliv další sousedské neshody. Žádné přímé konflikty, žádné hádky. Problematické soužití pomůže tento zkušený mediátor vyřešit jinou cestou.

Portál Občan.1 vám také ukáže, jaký je stav řešení vámi podané klasické žádosti. Uvidíte, koho kontaktovat, když žádost není z vašeho pohledu řešena včas či správně. Budete moci kontaktovat Obecního ombudsmana, který prověří správnost rozhodnutí v dané věci, když budete mít za to, že rozhodnutí nebylo správné, případně zasáhne v případě neřešení žádosti. V rámci této digitální platformy vznikne také Fórum Prahy 1, kde občané budou nastolovat témata k řešení, ostatní občané je budou moci komentovat a radnice bude odpovídat, vysvětlovat a aktivně řešit dané téma.

Designuj svoji ulici

Jste to vy, kdo nejlépe ví, co je ve vaší ulici špatně. Od velké kaluže po každém dešti, přes značky umístěné uprostřed chodníku až po chybějící zeleň. Změňme vaší ulici společně a koncepčně. Vytvoříme plán pro lepší životní prostor obyvatel. Bude obsahovat dvě část (1) s možnou rychlou nápravou (oprava chodníku, změna umístění dopravního značení, vizuální smog, či nedostatečný úklid) a (2) s významnými změnami vyžadujícími přípravu, získání povolení a alokaci finančních prostředků. Výsledkem druhé části bude plán rozvoje Prahy 1 – Masterplan, který bude schválen zastupitelstvem Prahy 1 s co nejvyšší podporou celého politického spektra, aby bylo možné jej naplňovat i po konci volebního období.

Podněty k úpravě pro každou ulici budou online dostupné přes portál Občan.1 s aktuálními informacemi o stavu řešení jednotlivých podnětů. Také bude svoláno setkání obyvatel ulice za účasti odborné společnosti k diskuzi nad úpravami. Odborné zastoupení budou tvořit uznávaní urbanisté, památkáři a zástupci úřadů.

Budete moci řešit nejen plánování změn své ulice, ale také radnici informovat o nedostatečném úklidu, nepovoleném záboru, hlučném provozu klubu atp., prostě o čemkoliv, co se vám ve vaší ulici nelíbí anebo naopak líbí. Bez informací a zpětné vazby od vás nelze Prahu 1 posunout dále.

Připravíme inventuru vizuálního smogu pro každou ulici, tj. revizi dopravních značení, označení provozoven domů, umístění reklam atd. a budeme jednat s vlastníky, aby došlo k nápravě. Tuto inventuru a informace k řešení jednotlivých zjištění uvidíte přes Designuj svou ulici.

V rámci této funkcionality se budete moci aktivně zapojit do témat vaší čvrti (dostupnost obchodů a služeb, regulační plány, ..) a témat „celoměstských“ jako je parkování, fungování radnice, atp.

Budeme požadovat, aby k  plánovaným úpravám připravovaným Institutem plánování a rozvoje Hl. m. Prahy (IPR) probíhala přes portál Občan.1 plnohodnotná participace.

Dobré sousedské soužití

Vytvoříme „úřad“ Obecního mediátora, jehož náplní bude pomoci občanům s řešením jejich problémů ohledně bezproblémového soužití. Pokud vás trápí častý hluk od souseda, provoz krátkodobého ubytování, hluk z hostelu naproti, zápach z restaurace nebo jiná obtěžující činnost, budete se moci obrátit na Obecního mediátora. Ten za vámi přijde, zjistí aktuální situaci a požádá vás o předání důkazů jako je např. videozáznam z telefonu. Zjistí, zda nahlášená skutečnost vadí i dalším obyvatelům domu a okolních domů. Ve chvíli, kdy bude mít dostatek informací o dané věci a bude si tak jistý, že dochází k rušení pokojného soužití, zkontaktuje toho, kdo tak činí a bude jej vést k vyřešení závadného jednání. Pokud tento nebude ochoten věc neprodleně řešit, Obecní mediátor vyzve k součinnosti všechny příslušné složky státní správy k vyřešení situace. Pokud bude problém nadále přetrvávat, pomůže po právní stránce dotčeným obyvatelům podat případnou hromadnou žalobu na toho, kdo pokojné soužití narušuje. Komunikace mezi mediátorem a občany bude probíhat zejm. přes platformu Občan.1, kde budou moci občané nahrávat do cloudu videozáznamy a fotky závadného stavu a kde uvidí aktuální informace o stavu řešení jejich záležitosti.

Řešení hluku

Hluk je zdraví velmi škodlivý. Nejdříve přijdete o zdravý spánek, později se vlivem stresu přidávají problémy oběhové soustavy, důsledkem může být dokonce infarkt. Hluk v noci je způsobený zejména vysokou měrou alkoturismu a postihuje podstatnou část městské části. Praha 1 přitom nemá sama o sobě žádné přímé kompetence, jak toto řešit. Nezřizuje městskou ani státní policii, nemá pravomoc vydávat vyhlášky, neúkoluje hygienické stanice. Praha 1 má v boji proti hluku jediný úkol: přesvědčit a motivovat všechny zodpovědné organizace, aby začali konečně jednat. Řešení máme připravené tři:

> SPECIÁLNÍ SLOŽKA MĚSTSKÉ POLICIE

Zcela zásadní roli ve vymáhání nočního klidu má městská policie. V situaci trvale nedostatečného počtu strážníků, jejich nevalné jazykové vybavenosti a špatných platových podmínek nelze očekávat, že by sbor někdy mohl fungovat dobře. Řešením je iniciovat a podpořit vznik speciální elitní složky v rámci městské policie. Tento tým bude čítat alespoň 60 speciálních strážníků (30 v ulicích každou noc), jejichž primárním úkolem bude nekompromisně řešit důsledky alkoturismu. Aby se podařilo nabrat skutečně schopné lidi z celé země, v dostatečném počtu a krátkém čase, je nezbytné nejen je dobře zaplatit, ale také vytvořit podmínky pro to, aby práce v této složce měla vysoké renomé. A to je úkol pro radnici, která musí hradit odměny elitním strážníkům nad jejich tabulkový plat (každému až 50% z jejich platu), poskytnout ubytování mimopražským formou spolubydlení v bytech Prahy 1 a financovat veškerý servis této elitní složky. To znamená technické vybavení a soustavné vzdělávání v jazycích, legislativě, trénování komunikačních schopností a samozřejmě fyzický trénink a trénink bojových umění. Členové složky by měli pravidelně jezdit do jiných metropolí pro získávání zkušeností ze zahraničí. Celkové roční náklady radnice přitom nebudou vyšší než 30 mil. Kč, což je částka sama o sobě vysoká, ovšem v porovnání s jinými výdaji Prahy 1 stále přijatelná. Školení a vzdělávání by probíhala v zimních měsících, aby přes turistickou sezónu byl tým v maximálním počtu nasazen každou noc. A mimo hlavní sezonu také může tým řešit podvodníky v ulicích, aby na to nebyl Janek Rubeš sám. Tento soubor opatření zajistí, že Praha 1 bude mít specializovanou složku městské policie sestavenou z ostřílených žen a mužů, kteří se nebudou bát vymáhat klid v nočních ulicích. A co budou dělat stávající strážníci, když se jim uvolní ruce s nočním hlukem? Budou více dbát na vymáhání dodržování pravidel parkování v modrých zónách.

> ULTIMÁTUM KE KLIDU

Vyjednáme s hl. m. Prahou dohodu, která dokáže zajistit klid a pořádek v ulicích. Jejím předmětem bude závazek hl. m. Prahy přijmout v budoucnu vyhlášku o zavírací době klubů a barů v  postižených oblastech, jakožto nejsilnějšího nástroje řešení tohoto problému, pokud se nepodaří zajistit klid a pořádek jinými cestami. Co to znamená? Že všechny dotčené instituce a politici Hl. m. Prahy, kteří odmítají takovou regulaci, budou mít čas a skutečnou motivaci tuto problematiku vyřešit. Také podniky vytvářející hlukovou zátěž budou vědět, že existuje dohoda o takovém ultimátu a že musí zajistit klid a pořádek u svých hostů, kteří jsou zrovna venku. Bude to v jejich zájmu. Opravdová snaha všech dotčených institucí na jedné straně a podniků na straně druhé povede k vyřešení situace. A pokud nedojde ke zlepšení, kdy všechny složky vyvinou své maximum pro dosažení cíle, přijde na řadu restrikce v podobě zavírací doby. Stav řešení této problematiky bude online k nahlédnutí v rámci portálu Občan.1, takže kdykoliv uvidíte, jak se daná záležitost posouvá. V rámci rušení nočního klidu z provozoven se budete moci obrátit na Obecního mediátora, který bude s původci hluku jednat a vést je k vyřešení situace.

> TIŠŠÍ PROVOZ AUTOMOBILŮ

Hluk nezpůsobují pouze opilci. Velká část obyvatel je zatížena intenzivním hlukem z dopravy. Projít Žitnou ulici z Vinohrad na Karlák je utrpením pro každého, a přitom zde žije trvale mnoho obyvatel. Velmi výraznou složkou hluku z dopravy je hluk vznikající v důsledku valivého odporu pneumatik. Přitom existuje řešení běžně využívané v zahraničí: tichý asfalt. Připravíme strategii snižování hluku z dopravní zátěže, která bude součástí Masterplanu. Cílem bude postupná výměna stávajících asfaltových cest v celé městské části za asfalt tichý.

Zeleň proti přehřívání

Všichni již dávno víme, že jednou z  nejúčinnějších cest, jak zabránit přehřívání města, je dostatek zeleně v ulicích. V diskusích k výsadbě stromů je zásadním nedostatek informací o technických možnostech výsadby, tj. zda je kvůli sítím možná a za jakých nákladů. A dalším kamenem úrazu je umístění výsadby, neboť je s tím spojena nutná redukce parkovacích míst. Jaké máme řešení? Zpracujeme analýzu možnosti výsadby stromů pro každou ulici. Tato analýza bude dostupná online přes portál Občan.1. U každé ulice budeme chtít vědět, zda je možné výsadbu provést, příp. s jakým nákladem na změnu vedení sítí bude výsadba možná. Tak budeme vědět přesně, kde prostor pro výsadbu je a kde by náklady byly příliš vysoké, že stromy vysadit de facto možné není. Důležitý ovšem bude názor obyvatel dané ulice. Ten budou rezidenti formulovat přes portál Občan.1 (konkrétně Designuj svou ulici). A jak je to s místem pro výsadbu? Řešení nabízí jiná část našeho Masterplanu pro Prahu 1: revoluce v parkování v podobě zrušení možnosti zaparkovat v rezidentní zóně nerezidentům, tj. návštěvníkům a některým abonentům. V důsledku toho dokážeme významně uvolnit modré zóny i přes den (podobně jako jsou volné v noci), takže nejenže rezident nebude mít problém s parkováním, ale řadu míst bude možné zrušit ve prospěch výsadby stromů za současného zachování dostatečného počtu míst pro rezidenty. Jde přitom o zcela zásadní opatření, bez kterého není možná žádná významná výsadba zeleně v ulicích. Na chodnících totiž není dost místa pro výsadbu a také, narozdíl od vozovek, prostor pod chodníkem je významně zasíťován. Rozšiřovat zeleň je možné i ve vnitroblocích, proto vypíšeme granty na úpravy vnitrobloků, jejichž předmětem budou zahradnické práce a instalace záchytu dešťové vody a automatické závlahy. Budeme zachytávat dešťovou vodu v ulicích, která bude následně využívána pro zalévání zeleně. Na veřejných prostranstvích a na dětských hřištích budeme po vzoru Paříže vedle sázení stromů instalovat chodníkové mlžítkové fontány, které dokáží ochladit rozpálené město a zároveň se jedná o originální zábavný prvek v prostoru, který s oblibou využívají všechny věkové kategorie.

Občanská vybavenost

Zatímco alkohol je možné koupit v každé ulici, s kvalitním ovocem a zeleninou a dalšími potravinami je to složitější. Pro turistu s cílem opít se a pobavit na Airbnb či na ulici je to tu doslova ráj, pro občana už nikoliv. Jedním z pilířů kvalitního života je přitom vysoká úroveň občanské vybavenosti. Prosadíme, aby nebytové prostory ve vlastnictví městské části byly pronajímány tak, aby rovnoměrně a plnohodnotně zajišťovaly tento požadavek.

A jak konkrétně pozvednout úroveň vybavenosti? Začít se musí Havelským tržištěm, které má nově Praha 1 zcela ve své správě. Je nutné změnit sortiment a podobu trhu, aby místo více odpovídalo potřebám místních. Zcela zmizet musí turistické cetky. Aktivně jednat je nezbytné s Prahou o konceptu využití Staroměstské tržnice. Na vhodné nebytové prostory ve správě radnice chceme primárně hledat využití posilující občanskou vybavenost. V každém koutu Prahy 1 musí být v docházkové vzdálenosti dostupné potraviny za běžné ceny. Prověříme jejich dostupnost a kde bude nabídka nedostatečná, podpoříme vznik prodejny ovoce a zeleniny a dalších potravin, jaké existovaly dříve v době předsupermarketové. Současně chceme jednat s majiteli večerek o úpravě jejich sortimentu, aby tento lépe odpovídal potřebám místních. Tito si často ani uvědomují, že částečnou obměnou sortimentu mohou získat vděčné zákazníky z řad sousedů.

Na Malé straně a Starém městě dále prověříme možnost vzniku mini supermarketu běžného potravinového řetězce.

V rámci online portálu Občan.1 v části Designuj svou ulici budete moci definovat, co očekáváte za nabídku sortimentu v blízkých provozovnách. Vedle změny sortimentu budeme provozovatele usměrňovat i co se týče podoby provozoven, aby podoba večerek odpovídala moderním standardům. Praha 1 půjde příkladem ostatním v otázce označení provozoven, hluku a dodržování otvírací doby u svých vlastních prostor. Dohlédneme, aby tomu tak skutečně bylo.

K výběrovému řízení na pronájem nebytových prostor (i k prodloužení stávající smlouvy) budou přizváni zástupci příslušného SVJ. Budou moci vyjádřit svůj názor na účel nájmu a formulovat své požadavky co se označení nebytového prostoru a provozních záležitostí týče.

Za pomoci portálu Občan.1 budete také moci podávat konkrétní připomínky k užívání nebytového prostoru ve správě Prahy 1 (zápach, hluk, jiné využití než smluvní). Tyto budou následně řešené s majetkovým odborem a budou součástí podkladů pro rozhodování orgánů městské části týkající se daného prostoru. Pokud půjde o připomínky k provozovnám v domech jiných vlastníků, bude tyto řešit tým Obecního mediátora s cílem zajištění dobrého soužití obyvatel domu a okolí a provozovatele nebytového prostoru.

Více dostupných bytů a pomoc s náklady na bydlení

Praha 1 disponuje více jak 150 dlouhodobě volnými bytovými jednotkami, které vyžadují rekonstrukci. Tyto jednotky urychleně zrekonstruujeme (i za pomoci financování hl. M. Prahy) a nabídneme k dostupnému pronájmu občanům Prahy 1, kteří se v důsledku vysokých životních nákladů dostali do složité situace. Tito naši sousedé nepotřebují sociální byt, potřebují dlouhodobý dostupný pronájem kvalitního bytu. Některé jednotky, zejm. v lokalitách, kde dochází k rušení nočního klidu, vyčleníme pro spolubydlení nově nabraných speciálních strážníků (vizte bod Speciální složka městské policie).

Současná doba přináší nebývalé zvyšování nákladů na bydlení a nejen těch. Stát připravuje kompenzace, které částečně pokryjí tyto nečekané výdaje domácností. Pro některé občany může být komunikace se státem natolik komplikovaná, že existující pomoc nevyužijí. Kdo jiný, než radnice by měl v tomto případě podat pomocnou ruku? Proto připravíme systém pomoci občanům tak, aby mohli využít toho, co jim náleží.

Spustíme projekt mobilního poradenství. Občan si přes portál Občan.1, telefonicky či mailem pozve Obecního asistenta z městské části, aby s ním zkonzultoval, na jaké státní kompenzace má nárok a případně si vyžádal jeho součinnost. Prostřednictvím tohoto osobního kontaktu umožníme získat státní kompenzace i těm, kterým sociální, fyzické nebo jiné překážky nedovolují, aby si potřební styk s úřady vyřídili sami. Současně budeme tyto občany aktivně oslovovat. V těch případech, kdy státní pomoc nebude dostatečná, považujeme za přirozené, že se radnice o svého občana postará konkrétní pomocí z vlastních finančních prostředků.

Bezpečně na ulici

Vytvoříme vlastní tým terénních pracovníků pro práci s lidmi na ulici. Tento bude složen nejen ze zkušených sociálních pracovníků, ale také z vybraných lidí bez domova a drogově závislých osob. Jak bude tým fungovat a co bude jeho úkolem?

Terénní pracovníci budou mít na starost vymezené území Prahy 1, na kterém budou pomáhat strážníkům zajistit pořádek a klid. Jen lidi z ulice znají dobře lidi z ulice. Dokáží své známé a přátele z ulice přesvědčit, aby využili nabídek sociální pomoci, aby se nechovali nevhodně a aby udržovali pořádek. Poradí jim, kde dostanou najíst, kde dostanou čisté oblečení nebo kde je volná noclehárna. A ty skutečně nepřizpůsobivé dokáží odsunout z jejich přiděleného „rajonu“, ve výsledku třeba až za hranice Prahy 1. Takto se úspěšně zapojují členové konkrétních sociálních skupin do hlídek a zajištění pořádku v oblastech s vyloučenými skupinami na severu Čech. Pro tyto naše spolupracovníky bude práce možností, jak se dostat postupně z ulice. Lidem na ulici bude zase možné zacílit přesně tu pomoc, kterou potřebují. V rámci portálu Občan.1 budete moci kontaktovat místní terénní pracovníky a zasílat jim podněty a dotazy.

Vyženeme podvodníky z ulic

Ruličkáři, nelegální nabízení průvodcovských služeb a projížděk „historickými“ vozy, kapesní zloději, podvody popsané Jankem Rubešem a i ty doposud skryté, ty všechny bude řešit Speciální tým městské policie, když zrovna nebude řešit noční hluk. Elitní strážníci budou na tuto práci speciálně vycvičeni. Skoncujeme tak s devadesátkovým vekslem pod našimi okny!

Ubytovací služby

Poslanecká sněmovna připravuje regulaci ubytovacích služeb v bytech. Budeme prosazovat takovou úpravu, která navrátí platformám jako je AirBnB jejich původní smysl, tj. poskytnutí pokoje vlastního bytu, ve kterém majitel bydlí, příp. poskytnutí celého bytu po omezenou dobu v roce. V případě vlastníka více bytů by toto mělo být možné pouze u jednoho z bytů. V zahraničí takové omezení úspěšně funguje. Regulace za pomoci nové legislativy je přitom tou nejrychlejší možnou cestou k vyřešení situace v Praze 1. Nesmí ale novým zákonem dojít k legalizaci stávajícího stavu.

Konkrétní problémy s hlukem od ubytovaných turistů v Airbnb pomůže vyřešit Speciální složka městské policie vycvičená a zaměřená právě na problematiku hluku a bezpečnosti.

Při opakovaném neřešeném problému s hlukem budete moci přes portál Občan.1 kontaktovat Obecního mediátora, který zjistí situaci, požádá vás o předání důkazů v podobě záznamů z telefonu apod. Dále zjistí, nakolik situace vadí vašim sousedům v domě a v ulici a začne jednat s vlastníkem bytu, aby tento aktivně zabránil rušení svých sousedů.

Čisté ulice a nové veřejné toalety

Přestože v Praze 1 trvale žije jen něco málo přes třicet tisíc obyvatel, obsluhuje městská část statisíce, bez nadsázky miliony lidí, kteří k nám přijíždějí obdivovat krásy našeho města.

Centrum Prahy je tak velmi frekventovaným místem, což je velkou výzvou pro úklid ulic. Vysypávání košů či každodenní úklid ovšem zajišťuje magistrátní Technická správa komunikací. Politická reprezentace Prahy 1 musí být schopna vyjednat s magistrátem lepší rozmístění košů, zlepšit systém a četnost vyvážení košů a zlepšit každodenní úklid. Vždyť ty tisíce turistů jsou velkým přínosem i problémem pro celé hlavní město. Vše je to o komunikaci. A tam kde Magistrát resp. TSK nebudou schopní poskytovat lepší služby, musí tyto suplovat radnice vlastními silami a ne jen ukazovat prstem na magistrát. O špatném nastavení systému úklidu v jeho jednotlivostech musí ale radnice vědět. Jste to opět vy, kteří víte, co je ve vaší ulici špatně a budete moci své nápady a připomínky k čistotě podávat přes portál Občan.1.

S čistotou zcela zásadně souvisí i špatná dostupnost veřejných toalet v ulicích. Přitom místa pro stánky s trdlem či staropražskou šunkou a dalším zbytečným sortimentem je v ulicích dost. Nahradíme tyto stánky designovými veřejnými bezbariérovými toaletami dostupnými zdarma a nonstop. Jejich návrh vzejde z architektonické soutěže.

Místa pro děti, pejsky a sportovce

V Praze 1 žijeme s našimi rodinami běžný každodenní život. K tomu patří i zázemí pro hry s dětmi, místa pro vycházky s domácími mazlíčky či prostor pro sport.

Zimní otvírací doba dětských hřišť bude flexibilní, tj. když bude pěkné počasí v zimní čas a na jaře, hřiště se neuzavře striktně v daný čas, ale až později. Na hřištích vysázíme stromy, aby zajistily dostatečný přirozený stín a tyto doplníme o mlžítkové fontány, aby byly hřiště vlídným prostředním i za horkých letních dní. Vybudujeme také altány, kde to bude prostorově možné. V rámci online participačních nástrojů Občan.1 budete moci navrhnout úpravy a modernizace herních prvků.

Zřídíme psí loučky, kde se budou moci vaši mazlíčci proběhnout bez vodítka. Že není kde? Vhodné lokality jsou kupř. málo využívaná část parku Lannova nebo „parčík“ mezi Novými mlýny, Lannovou, Dvořákovým nábřežím a mostem, dále, dokud místo nezíská jinou podobu, nevyužitá zeleň u zastávky Těšnov (pozemek svěřený Praze 8, ale s P8 vyjednáme, že se o něj bude starat Praha 1), ale třeba také Vrchlického sady. O výběru míst rozhodnete vy, občané.

Ve vhodných lokalitách postavíme kvalitní work-outová hřiště, jaké je např. v Riegrových sadech. V úvahu připadá okolí parku Lannova, Vrchlického sady, či Petřín.

Dopřejeme našim dětem kvalitní školství

Součástí Masterplanu pro Prahu 1 je souhrn úkolů radnice, která má povinnost své školy podpořit. Je důležité, aby byl ve školách dostatek míst. Budeme investovat do školských prostor a prosadíme úpravu škol na bezbariérové. Nad rámec klasického financování a údržby budov je však mnoho možností a příležitostí, ve kterých může radnice přiložit ruku k dílu.

Městská část Praha 1 je zřizovatelem 5 základních a 7 mateřských škol. V době technologického pokroku si školy zaslouží značné zlepšení. Zmonitorujeme stávající technické vybavení v jednotlivých školách a dle potřeb ho obnovíme. COVID-19 nám ukázal, že práce s počítačem a hledání a ověřování relevantních dat na internetu jsou důležité disciplíny a je třeba tomu jít naproti.

Podpoříme širší zapojení nepedagogických pracovníků v základních a mateřských školách, ať už se jedná o psychology, koordinátory mimoškolních aktivit, či metodiky prevence.

Zapojíme neziskové organizace a místní spolky do podpory ve vzdělávání. Chceme klást důraz na praktickou výchovu. Věci jako finanční gramotnost, kritické myšlení a boj proti fake news jsou již osvědčenou praxí v zahraničí, a to ve formě nadstandartní výuky pro žáky již od raného dětství. Zapojíme praktické předměty do metodiky. Školy mají možnosti a nástroje, jak si odborníky z řad veřejnosti pozvat na přednášku.

Zřídíme vzdělávací grant starostky, který podpoří největší studentské talenty. Zavedeme změnu ve výuce cizích jazyků. Praha 1 je partnerem mnoha zahraničních obcí. Zavedeme výměnné pobyty, které mají skvělý dopad na rozbití jazykové bariéry a podpoří naše děti v cizojazyčné komunikaci se studenty ze zahraničí.

Je důležité pojmout školu jako hru. Zavedeme meziškolní turnaje, znalostní turnaje, olympiády, či umělecká nebo taneční vystoupení žáků z naší městské části. Zdravá soutěživost a spolupráce na projektech může pomoct mladým lidem v seberozvoji. Vychováme generaci, jíž budeme moci naši městskou část směle svěřit.

Odvoz velkoobjemového odpadu

Systém umísťování kontejnerů na velkoobjemový odpad a nutnost vyvážet takový odpad vlastním vozem do dvorů na tříděný odpad nahradíme službou na zavolání. Máte nakoupený nový nábytek nebo máte plný sklep věcí, které jednou, až budete mít čas, odvezete? Objednáte si službu přes portál Občan.1 nebo telefonicky a pracovníci s malou dodávkou přijedou k vám před dům, odpad vám vystěhují a sami vytřídí ve sběrném dvoru.

Podpora spolků, kultury a jiného společenského vyžití

Praha 1 jako centrum hlavního města musí být výkladní skříní kulturní nabídky pro občany. Proto významně navýšíme granty Prahy 1, aby se na instituce a spolky, které kulturní akce organizují, dostala co nejvyšší výše příspěvku. Současná praxe, kdy příspěvky jsou velmi nízké, neumožňuje organizátorům dosáhnout žádoucí kvalitu. Máme za to, že akce organizované občany, místními spolky a kulturními institucemi lépe odpovídají přáním a představám místních obyvatel. Naproti tomu omezíme některé akce organizované Prahou 1, přičemž zachováme akce takové, které se osvědčily, jako například výlety se seniory, či ples seniorů.

Spolkový život je páteří obce. Budeme proto podporovat práci současných i vznik nových spolků tak, abychom dosáhli maximální různorodosti jejich práce a nabídek. Časopis Prahy 1 přetvoříme na věstník akcí a důležitých informací pro občana. Veškeré tyto informace budou dostupné i přes Občan.1. V časopise utlumíme politickou agitaci vládnoucích politiků.

Závěrečné slovo

Nejkrásnější místo na světě, srdce Matky měst, to je Praha 1. Jsme hrdí a šťastní, že tady můžeme žít. Vítáme každého, kdo k nám přijede okusit této krásy a užít byť jen pár dní nezapomenutelné atmosféry historické Prahy.

Jsme ale také zdejší obyvatelé, kteří nechtějí být nedobrovolnými herci městského skanzenu, ale chtějí žít normální život. Proto jako politici uděláme maximum pro to, abychom to zařídili. Máme odhodlání, víme jak na to. Proto vás prosíme o podporu v komunálních volbách 23. a 24.9. 2022. Jde o náš společný domov.

Vaše TOP 09 Praha 1
Terezie Radoměřská, kandidátka na starostku

NAŠE PLÁNY V PRAZE 1

Masterplan
pro Prahu 1

Praha 1 je nejkrásnější místo na světě. To víme my všichni, kdo zde bydlíme. Aby byla také nejlepším místem k životu, k tomu jí ale přeci jen něco chybí. Nebo přebývá. Chybí klid a parkovací místa, chybí dostatek normálních obchodů a služeb. Naopak přebývá mnoho hluku a stovky aut, máme tu až moc nepořádku a neklidu. Víme proč. Jde o negativní důsledky intenzivního alkoturismu, nefunkčního systému parkování, příliš intenzivní dopravy, rozhodování radnice bez občanů, nekoncepčního pronájmu nebytovek, či celkové degradace veřejného prostoru. Všechno souvisí se vším a v městském životě to není jiné. Proto jsme připravili koncepci rozvoje, která řeší jak každodenní problémy občanů, tak přináší nástroje pro moderní rozvoj našeho společného bydliště. Říkáme ji Masterplan. Praha 1 totiž potřebuje více než drobné změny řešené nahodile v jednom volebním období. Aby naše Praha 1 byla zase místem k příjemnému životu, je nutné přijmou koncepční plán rozvoje, který bude naplňován několik volebních období. Tato strategie, kterou po volbách s námi dopracujete a okomentujete vy, občané Prahy 1, půjde do větší šíře i hloubky, než je uvedeno zde. Tento dokument je pomyslným kmenem s pár větvemi, ze kterého silný a vitální strom teprve společně vytvoříme. Základem koncepce je nastavení jednoduché komunikace obyvatel s radnicí a nastavení participace plánů. Právě zapojení občanů do rozhodování je živnou půdou pro náš pomyslný strom – Masterplan.

Jednotlivé níže uvedené body se stanou součástí Masterplanu rozvoje Prahy 1, který budeme chtít schválit za široké podpory celého politického spektra. Jeho příprava a schválení ovšem zabere určitý čas. Níže uvedené části začneme ovšem prosazovat bezprostředně po volbách.

Revoluce v parkování a více místa pro život

Praha 1 už je jako jedno velké parkoviště, a přesto nemáme po návratu z práce kam zaparkovat. Ulice plné, parkuje se na chodnících, u křižovatek i u přechodů. Je tu moc aut a málo místa. Jak je to možné a jde to řešit? Ano. Jde to – a my víme jak. Nelze ignorovat skutečnost, že vozidel v centru je čím dál více, přičemž parkovacích míst ubývá v důsledku revitalizací ulic. Nelze se ani zaříkávat mantrou, že zlepšením kontrol zón placeného stání dojde k  tak zásadnímu snížení počtu zaparkovaných aut v Praze 1. Systém parkování totiž potřebuje zcela zásadní úpravu svého nastavení. Ptali jste se někdy sami sebe, proč v noci lze bez problému zaparkovat v modré zóně a proč ve dne zaparkujete jen po nekonečném kroužení a náhodném objevu právě uvolněného místa? Je to dáno z velké části tím, že v modré zóně legálně parkují návštěvníci (po omezenou dobu), dále neomezeně abonenti, tj. nerezidenti, jejichž auto je registrované na firmu sídlící v Praze 1, a do třetice abonenti s tzv. přenositelným parkovacím oprávněním (typicky hoteloví hosté, ale i subjekty zneužívající systém, které prodávají parkování v centru – lze totiž jednoduše měnit SPZ na oprávnění). Z důvodu legálního parkování těchto tří skupin řidičů systém rezidentního parkování nefunguje a ani fungovat nemůže. Proto se zasadíme o zrušení možnosti zaparkovat v modrých zónách návštěvníkům, abonentům bez provozovny (typicky fiktivní sídla firem) a budeme požadovat zrušení přenositelného abonentního parkování. K parkování těchto skupin mají sloužit současné kapacity podzemních parkovišť v Praze 1 a v širším centru. Dokud bude snazší a levnější zaparkovat na ulici, garáže nemohou plnit svou funkci. A co tímto získá občan Prahy 1?

Dojde k omezení zbytečných jízd autem do centra. Zaplněnost modrých zón přes den bude více odpovídat zaplněnosti zón v noci, takže rezidenti nebudou mít problém zaparkovat kdykoliv. Vznikne nadbytek parkovacích míst v ulicích a některé bude možné dokonce zrušit ve prospěch rozšíření chodníků, výsadby stromů, vyznačení oddělených cyklotras, a to vše při zachování dostatečného počtu parkovacích stání pro rezidenty. Dojde také k významnému poklesu intenzity dopravy v centru – nelze zaparkovat – nemá smysl jezdit do centra autem. Intenzita provozu poklesne také tím, že ulice nebudou opakovaně projíždět auta hledající volné místo. V neposlední řadě bude možné rozšířit stání pro zásobování, aby dodávky a cargokola s balíky nestály na chodnících a v křižovatkách. A v zónách bude prostor i pro parkování vozidel opravářů kotlů či instalatérů, stejně tak jako vlastníků nemovitostí.

Uvolněná parkovací stání umožní také vyčlenit místa pro instalaci stojanů na kola a vyznačit místa pro odkládání sdílených kol a koloběžek, jak je běžné v zahraničí. Není možné, aby sdílená kola a koloběžky byla překážkou na chodnících. Aby byla změna funkční, je zapotřebí významně zlepšit vymahatelnost dodržování pravidel. Praha 1 musí požadovat (a případně i zaplatit) více aut s kamerami a současně výrazně personálně posílit oddělení zasílající výzvy k úhradě pokut, protože současné kapacity zaznamenání a odesílání pokut jsou trestuhodně nedostatečné. Městská policie pak musí instalovat více botiček a více odtahovat vozidla. Aby toto nebylo jen prázdnou frází, neboť tento sbor má dlouhodobě podstav, máme i v otázce nedostatečného počtu strážníků jasný plán, vizte kapitola Speciální složka městské policie.

Digitální revoluce: Portál Občan.1

Koncept fungování radnice, kdy radní či úředníci schválí projekt, vyberou realizační firmu, ale občan se o záměru dozví až při zahájení stavby, je historickým přežitkem. Jak nastavit jednoduché zapojení občana do rozhodování, aniž by musel navštěvovat nějaké formální komise?

Odpověď je jednoduchá: za pomoci technologií! Vytvoříme portál Občan.1 přístupný z webového prohlížeče nebo přes aplikaci v mobilu. Co vše vám portál umožní? Budete jednoduše pracovat s Masterplanem rozvoje Prahy 1, tj. uvidíte návrh plánu, budete moci k jeho znění jednoduše podávat podněty a připomínky a uvidíte, jak se připomínky řeší. Po jeho schválení zde naleznete finální podobu plánu a fáze realizace jeho částí.

Budete navrhovat změny svého nejbližšího okolí přes funkcionalitu Designuj svou ulici. Návrhy s možnou rychlou nápravou (oprava chodníku, vizuální smog, nedostupná občanská vybavenost, či nedostatečný úklid) budou řešené neprodleně. Návrhy s významnými změnami vyžadujícími přípravu, získání povolení a alokaci finančních prostředků se stanou součásti Masterplanu rozvoje Prahy 1. Ve všech zájmových bodech bude možné si nastavit notifikace, aby vám neunikla žádná informace.

Budete moci přes komunikátor pokládat jakékoliv otázky k agendám radnice, na které tým podpory (jakási radniční „Siri“) neprodleně zjistí odpovědi. V případě potřeby vám tým podpory pomůže podat klasickou byrokratickou žádost, bude-li to nutné k úspěšnému vyřízení záležitosti. Budete také moci komunikovat s Obecním mediátorem, který vyřeší sousedské problémy, jako jsou rušení nočního hluku, zápach z restaurace, či jakékoliv další sousedské neshody. Žádné přímé konflikty, žádné hádky. Problematické soužití pomůže tento zkušený mediátor vyřešit jinou cestou.

Portál Občan.1 vám také ukáže, jaký je stav řešení vámi podané klasické žádosti. Uvidíte, koho kontaktovat, když žádost není z vašeho pohledu řešena včas či správně. Budete moci kontaktovat Obecního ombudsmana, který prověří správnost rozhodnutí v dané věci, když budete mít za to, že rozhodnutí nebylo správné, případně zasáhne v případě neřešení žádosti. V rámci této digitální platformy vznikne také Fórum Prahy 1, kde občané budou nastolovat témata k řešení, ostatní občané je budou moci komentovat a radnice bude odpovídat, vysvětlovat a aktivně řešit dané téma.

Designuj svoji ulici

Jste to vy, kdo nejlépe ví, co je ve vaší ulici špatně. Od velké kaluže po každém dešti, přes značky umístěné uprostřed chodníku až po chybějící zeleň. Změňme vaší ulici společně a koncepčně. Vytvoříme plán pro lepší životní prostor obyvatel. Bude obsahovat dvě část (1) s možnou rychlou nápravou (oprava chodníku, změna umístění dopravního značení, vizuální smog, či nedostatečný úklid) a (2) s významnými změnami vyžadujícími přípravu, získání povolení a alokaci finančních prostředků. Výsledkem druhé části bude plán rozvoje Prahy 1 – Masterplan, který bude schválen zastupitelstvem Prahy 1 s co nejvyšší podporou celého politického spektra, aby bylo možné jej naplňovat i po konci volebního období.

Podněty k úpravě pro každou ulici budou online dostupné přes portál Občan.1 s aktuálními informacemi o stavu řešení jednotlivých podnětů. Také bude svoláno setkání obyvatel ulice za účasti odborné společnosti k diskuzi nad úpravami. Odborné zastoupení budou tvořit uznávaní urbanisté, památkáři a zástupci úřadů.

Budete moci řešit nejen plánování změn své ulice, ale také radnici informovat o nedostatečném úklidu, nepovoleném záboru, hlučném provozu klubu atp., prostě o čemkoliv, co se vám ve vaší ulici nelíbí anebo naopak líbí. Bez informací a zpětné vazby od vás nelze Prahu 1 posunout dále.

Připravíme inventuru vizuálního smogu pro každou ulici, tj. revizi dopravních značení, označení provozoven domů, umístění reklam atd. a budeme jednat s vlastníky, aby došlo k nápravě. Tuto inventuru a informace k řešení jednotlivých zjištění uvidíte přes Designuj svou ulici.

V rámci této funkcionality se budete moci aktivně zapojit do témat vaší čvrti (dostupnost obchodů a služeb, regulační plány, ..) a témat „celoměstských“ jako je parkování, fungování radnice, atp.

Budeme požadovat, aby k  plánovaným úpravám připravovaným Institutem plánování a rozvoje Hl. m. Prahy (IPR) probíhala přes portál Občan.1 plnohodnotná participace.

Dobré sousedské soužití

Vytvoříme „úřad“ Obecního mediátora, jehož náplní bude pomoci občanům s řešením jejich problémů ohledně bezproblémového soužití. Pokud vás trápí častý hluk od souseda, provoz krátkodobého ubytování, hluk z hostelu naproti, zápach z restaurace nebo jiná obtěžující činnost, budete se moci obrátit na Obecního mediátora. Ten za vámi přijde, zjistí aktuální situaci a požádá vás o předání důkazů jako je např. videozáznam z telefonu. Zjistí, zda nahlášená skutečnost vadí i dalším obyvatelům domu a okolních domů. Ve chvíli, kdy bude mít dostatek informací o dané věci a bude si tak jistý, že dochází k rušení pokojného soužití, zkontaktuje toho, kdo tak činí a bude jej vést k vyřešení závadného jednání. Pokud tento nebude ochoten věc neprodleně řešit, Obecní mediátor vyzve k součinnosti všechny příslušné složky státní správy k vyřešení situace. Pokud bude problém nadále přetrvávat, pomůže po právní stránce dotčeným obyvatelům podat případnou hromadnou žalobu na toho, kdo pokojné soužití narušuje. Komunikace mezi mediátorem a občany bude probíhat zejm. přes platformu Občan.1, kde budou moci občané nahrávat do cloudu videozáznamy a fotky závadného stavu a kde uvidí aktuální informace o stavu řešení jejich záležitosti.

Řešení hluku

Hluk je zdraví velmi škodlivý. Nejdříve přijdete o zdravý spánek, později se vlivem stresu přidávají problémy oběhové soustavy, důsledkem může být dokonce infarkt. Hluk v noci je způsobený zejména vysokou měrou alkoturismu a postihuje podstatnou část městské části. Praha 1 přitom nemá sama o sobě žádné přímé kompetence, jak toto řešit. Nezřizuje městskou ani státní policii, nemá pravomoc vydávat vyhlášky, neúkoluje hygienické stanice. Praha 1 má v boji proti hluku jediný úkol: přesvědčit a motivovat všechny zodpovědné organizace, aby začali konečně jednat. Řešení máme připravené tři:

> SPECIÁLNÍ SLOŽKA MĚSTSKÉ POLICIE

Zcela zásadní roli ve vymáhání nočního klidu má městská policie. V situaci trvale nedostatečného počtu strážníků, jejich nevalné jazykové vybavenosti a špatných platových podmínek nelze očekávat, že by sbor někdy mohl fungovat dobře. Řešením je iniciovat a podpořit vznik speciální elitní složky v rámci městské policie. Tento tým bude čítat alespoň 60 speciálních strážníků (30 v ulicích každou noc), jejichž primárním úkolem bude nekompromisně řešit důsledky alkoturismu. Aby se podařilo nabrat skutečně schopné lidi z celé země, v dostatečném počtu a krátkém čase, je nezbytné nejen je dobře zaplatit, ale také vytvořit podmínky pro to, aby práce v této složce měla vysoké renomé. A to je úkol pro radnici, která musí hradit odměny elitním strážníkům nad jejich tabulkový plat (každému až 50% z jejich platu), poskytnout ubytování mimopražským formou spolubydlení v bytech Prahy 1 a financovat veškerý servis této elitní složky. To znamená technické vybavení a soustavné vzdělávání v jazycích, legislativě, trénování komunikačních schopností a samozřejmě fyzický trénink a trénink bojových umění. Členové složky by měli pravidelně jezdit do jiných metropolí pro získávání zkušeností ze zahraničí. Celkové roční náklady radnice přitom nebudou vyšší než 30 mil. Kč, což je částka sama o sobě vysoká, ovšem v porovnání s jinými výdaji Prahy 1 stále přijatelná. Školení a vzdělávání by probíhala v zimních měsících, aby přes turistickou sezónu byl tým v maximálním počtu nasazen každou noc. A mimo hlavní sezonu také může tým řešit podvodníky v ulicích, aby na to nebyl Janek Rubeš sám. Tento soubor opatření zajistí, že Praha 1 bude mít specializovanou složku městské policie sestavenou z ostřílených žen a mužů, kteří se nebudou bát vymáhat klid v nočních ulicích. A co budou dělat stávající strážníci, když se jim uvolní ruce s nočním hlukem? Budou více dbát na vymáhání dodržování pravidel parkování v modrých zónách.

> ULTIMÁTUM KE KLIDU

Vyjednáme s hl. m. Prahou dohodu, která dokáže zajistit klid a pořádek v ulicích. Jejím předmětem bude závazek hl. m. Prahy přijmout v budoucnu vyhlášku o zavírací době klubů a barů v  postižených oblastech, jakožto nejsilnějšího nástroje řešení tohoto problému, pokud se nepodaří zajistit klid a pořádek jinými cestami. Co to znamená? Že všechny dotčené instituce a politici Hl. m. Prahy, kteří odmítají takovou regulaci, budou mít čas a skutečnou motivaci tuto problematiku vyřešit. Také podniky vytvářející hlukovou zátěž budou vědět, že existuje dohoda o takovém ultimátu a že musí zajistit klid a pořádek u svých hostů, kteří jsou zrovna venku. Bude to v jejich zájmu. Opravdová snaha všech dotčených institucí na jedné straně a podniků na straně druhé povede k vyřešení situace. A pokud nedojde ke zlepšení, kdy všechny složky vyvinou své maximum pro dosažení cíle, přijde na řadu restrikce v podobě zavírací doby. Stav řešení této problematiky bude online k nahlédnutí v rámci portálu Občan.1, takže kdykoliv uvidíte, jak se daná záležitost posouvá. V rámci rušení nočního klidu z provozoven se budete moci obrátit na Obecního mediátora, který bude s původci hluku jednat a vést je k vyřešení situace.

> TIŠŠÍ PROVOZ AUTOMOBILŮ

Hluk nezpůsobují pouze opilci. Velká část obyvatel je zatížena intenzivním hlukem z dopravy. Projít Žitnou ulici z Vinohrad na Karlák je utrpením pro každého, a přitom zde žije trvale mnoho obyvatel. Velmi výraznou složkou hluku z dopravy je hluk vznikající v důsledku valivého odporu pneumatik. Přitom existuje řešení běžně využívané v zahraničí: tichý asfalt. Připravíme strategii snižování hluku z dopravní zátěže, která bude součástí Masterplanu. Cílem bude postupná výměna stávajících asfaltových cest v celé městské části za asfalt tichý.

Zeleň proti přehřívání

Všichni již dávno víme, že jednou z  nejúčinnějších cest, jak zabránit přehřívání města, je dostatek zeleně v ulicích. V diskusích k výsadbě stromů je zásadním nedostatek informací o technických možnostech výsadby, tj. zda je kvůli sítím možná a za jakých nákladů. A dalším kamenem úrazu je umístění výsadby, neboť je s tím spojena nutná redukce parkovacích míst. Jaké máme řešení? Zpracujeme analýzu možnosti výsadby stromů pro každou ulici. Tato analýza bude dostupná online přes portál Občan.1. U každé ulice budeme chtít vědět, zda je možné výsadbu provést, příp. s jakým nákladem na změnu vedení sítí bude výsadba možná. Tak budeme vědět přesně, kde prostor pro výsadbu je a kde by náklady byly příliš vysoké, že stromy vysadit de facto možné není. Důležitý ovšem bude názor obyvatel dané ulice. Ten budou rezidenti formulovat přes portál Občan.1 (konkrétně Designuj svou ulici). A jak je to s místem pro výsadbu? Řešení nabízí jiná část našeho Masterplanu pro Prahu 1: revoluce v parkování v podobě zrušení možnosti zaparkovat v rezidentní zóně nerezidentům, tj. návštěvníkům a některým abonentům. V důsledku toho dokážeme významně uvolnit modré zóny i přes den (podobně jako jsou volné v noci), takže nejenže rezident nebude mít problém s parkováním, ale řadu míst bude možné zrušit ve prospěch výsadby stromů za současného zachování dostatečného počtu míst pro rezidenty. Jde přitom o zcela zásadní opatření, bez kterého není možná žádná významná výsadba zeleně v ulicích. Na chodnících totiž není dost místa pro výsadbu a také, narozdíl od vozovek, prostor pod chodníkem je významně zasíťován. Rozšiřovat zeleň je možné i ve vnitroblocích, proto vypíšeme granty na úpravy vnitrobloků, jejichž předmětem budou zahradnické práce a instalace záchytu dešťové vody a automatické závlahy. Budeme zachytávat dešťovou vodu v ulicích, která bude následně využívána pro zalévání zeleně. Na veřejných prostranstvích a na dětských hřištích budeme po vzoru Paříže vedle sázení stromů instalovat chodníkové mlžítkové fontány, které dokáží ochladit rozpálené město a zároveň se jedná o originální zábavný prvek v prostoru, který s oblibou využívají všechny věkové kategorie.

Občanská vybavenost

Zatímco alkohol je možné koupit v každé ulici, s kvalitním ovocem a zeleninou a dalšími potravinami je to složitější. Pro turistu s cílem opít se a pobavit na Airbnb či na ulici je to tu doslova ráj, pro občana už nikoliv. Jedním z pilířů kvalitního života je přitom vysoká úroveň občanské vybavenosti. Prosadíme, aby nebytové prostory ve vlastnictví městské části byly pronajímány tak, aby rovnoměrně a plnohodnotně zajišťovaly tento požadavek.

A jak konkrétně pozvednout úroveň vybavenosti? Začít se musí Havelským tržištěm, které má nově Praha 1 zcela ve své správě. Je nutné změnit sortiment a podobu trhu, aby místo více odpovídalo potřebám místních. Zcela zmizet musí turistické cetky. Aktivně jednat je nezbytné s Prahou o konceptu využití Staroměstské tržnice. Na vhodné nebytové prostory ve správě radnice chceme primárně hledat využití posilující občanskou vybavenost. V každém koutu Prahy 1 musí být v docházkové vzdálenosti dostupné potraviny za běžné ceny. Prověříme jejich dostupnost a kde bude nabídka nedostatečná, podpoříme vznik prodejny ovoce a zeleniny a dalších potravin, jaké existovaly dříve v době předsupermarketové. Současně chceme jednat s majiteli večerek o úpravě jejich sortimentu, aby tento lépe odpovídal potřebám místních. Tito si často ani uvědomují, že částečnou obměnou sortimentu mohou získat vděčné zákazníky z řad sousedů.

Na Malé straně a Starém městě dále prověříme možnost vzniku mini supermarketu běžného potravinového řetězce.

V rámci online portálu Občan.1 v části Designuj svou ulici budete moci definovat, co očekáváte za nabídku sortimentu v blízkých provozovnách. Vedle změny sortimentu budeme provozovatele usměrňovat i co se týče podoby provozoven, aby podoba večerek odpovídala moderním standardům. Praha 1 půjde příkladem ostatním v otázce označení provozoven, hluku a dodržování otvírací doby u svých vlastních prostor. Dohlédneme, aby tomu tak skutečně bylo.

K výběrovému řízení na pronájem nebytových prostor (i k prodloužení stávající smlouvy) budou přizváni zástupci příslušného SVJ. Budou moci vyjádřit svůj názor na účel nájmu a formulovat své požadavky co se označení nebytového prostoru a provozních záležitostí týče.

Za pomoci portálu Občan.1 budete také moci podávat konkrétní připomínky k užívání nebytového prostoru ve správě Prahy 1 (zápach, hluk, jiné využití než smluvní). Tyto budou následně řešené s majetkovým odborem a budou součástí podkladů pro rozhodování orgánů městské části týkající se daného prostoru. Pokud půjde o připomínky k provozovnám v domech jiných vlastníků, bude tyto řešit tým Obecního mediátora s cílem zajištění dobrého soužití obyvatel domu a okolí a provozovatele nebytového prostoru.

Více dostupných bytů a pomoc s náklady na bydlení

Praha 1 disponuje více jak 150 dlouhodobě volnými bytovými jednotkami, které vyžadují rekonstrukci. Tyto jednotky urychleně zrekonstruujeme (i za pomoci financování hl. M. Prahy) a nabídneme k dostupnému pronájmu občanům Prahy 1, kteří se v důsledku vysokých životních nákladů dostali do složité situace. Tito naši sousedé nepotřebují sociální byt, potřebují dlouhodobý dostupný pronájem kvalitního bytu. Některé jednotky, zejm. v lokalitách, kde dochází k rušení nočního klidu, vyčleníme pro spolubydlení nově nabraných speciálních strážníků (vizte bod Speciální složka městské policie).

Současná doba přináší nebývalé zvyšování nákladů na bydlení a nejen těch. Stát připravuje kompenzace, které částečně pokryjí tyto nečekané výdaje domácností. Pro některé občany může být komunikace se státem natolik komplikovaná, že existující pomoc nevyužijí. Kdo jiný, než radnice by měl v tomto případě podat pomocnou ruku? Proto připravíme systém pomoci občanům tak, aby mohli využít toho, co jim náleží.

Spustíme projekt mobilního poradenství. Občan si přes portál Občan.1, telefonicky či mailem pozve Obecního asistenta z městské části, aby s ním zkonzultoval, na jaké státní kompenzace má nárok a případně si vyžádal jeho součinnost. Prostřednictvím tohoto osobního kontaktu umožníme získat státní kompenzace i těm, kterým sociální, fyzické nebo jiné překážky nedovolují, aby si potřební styk s úřady vyřídili sami. Současně budeme tyto občany aktivně oslovovat. V těch případech, kdy státní pomoc nebude dostatečná, považujeme za přirozené, že se radnice o svého občana postará konkrétní pomocí z vlastních finančních prostředků.

Bezpečně na ulici

Vytvoříme vlastní tým terénních pracovníků pro práci s lidmi na ulici. Tento bude složen nejen ze zkušených sociálních pracovníků, ale také z vybraných lidí bez domova a drogově závislých osob. Jak bude tým fungovat a co bude jeho úkolem?

Terénní pracovníci budou mít na starost vymezené území Prahy 1, na kterém budou pomáhat strážníkům zajistit pořádek a klid. Jen lidi z ulice znají dobře lidi z ulice. Dokáží své známé a přátele z ulice přesvědčit, aby využili nabídek sociální pomoci, aby se nechovali nevhodně a aby udržovali pořádek. Poradí jim, kde dostanou najíst, kde dostanou čisté oblečení nebo kde je volná noclehárna. A ty skutečně nepřizpůsobivé dokáží odsunout z jejich přiděleného „rajonu“, ve výsledku třeba až za hranice Prahy 1. Takto se úspěšně zapojují členové konkrétních sociálních skupin do hlídek a zajištění pořádku v oblastech s vyloučenými skupinami na severu Čech. Pro tyto naše spolupracovníky bude práce možností, jak se dostat postupně z ulice. Lidem na ulici bude zase možné zacílit přesně tu pomoc, kterou potřebují. V rámci portálu Občan.1 budete moci kontaktovat místní terénní pracovníky a zasílat jim podněty a dotazy.

Vyženeme podvodníky z ulic

Ruličkáři, nelegální nabízení průvodcovských služeb a projížděk „historickými“ vozy, kapesní zloději, podvody popsané Jankem Rubešem a i ty doposud skryté, ty všechny bude řešit Speciální tým městské policie, když zrovna nebude řešit noční hluk. Elitní strážníci budou na tuto práci speciálně vycvičeni. Skoncujeme tak s devadesátkovým vekslem pod našimi okny!

Ubytovací služby

Poslanecká sněmovna připravuje regulaci ubytovacích služeb v bytech. Budeme prosazovat takovou úpravu, která navrátí platformám jako je AirBnB jejich původní smysl, tj. poskytnutí pokoje vlastního bytu, ve kterém majitel bydlí, příp. poskytnutí celého bytu po omezenou dobu v roce. V případě vlastníka více bytů by toto mělo být možné pouze u jednoho z bytů. V zahraničí takové omezení úspěšně funguje. Regulace za pomoci nové legislativy je přitom tou nejrychlejší možnou cestou k vyřešení situace v Praze 1. Nesmí ale novým zákonem dojít k legalizaci stávajícího stavu.

Konkrétní problémy s hlukem od ubytovaných turistů v Airbnb pomůže vyřešit Speciální složka městské policie vycvičená a zaměřená právě na problematiku hluku a bezpečnosti.

Při opakovaném neřešeném problému s hlukem budete moci přes portál Občan.1 kontaktovat Obecního mediátora, který zjistí situaci, požádá vás o předání důkazů v podobě záznamů z telefonu apod. Dále zjistí, nakolik situace vadí vašim sousedům v domě a v ulici a začne jednat s vlastníkem bytu, aby tento aktivně zabránil rušení svých sousedů.

Čisté ulice a nové veřejné toalety

Přestože v Praze 1 trvale žije jen něco málo přes třicet tisíc obyvatel, obsluhuje městská část statisíce, bez nadsázky miliony lidí, kteří k nám přijíždějí obdivovat krásy našeho města.

Centrum Prahy je tak velmi frekventovaným místem, což je velkou výzvou pro úklid ulic. Vysypávání košů či každodenní úklid ovšem zajišťuje magistrátní Technická správa komunikací. Politická reprezentace Prahy 1 musí být schopna vyjednat s magistrátem lepší rozmístění košů, zlepšit systém a četnost vyvážení košů a zlepšit každodenní úklid. Vždyť ty tisíce turistů jsou velkým přínosem i problémem pro celé hlavní město. Vše je to o komunikaci. A tam kde Magistrát resp. TSK nebudou schopní poskytovat lepší služby, musí tyto suplovat radnice vlastními silami a ne jen ukazovat prstem na magistrát. O špatném nastavení systému úklidu v jeho jednotlivostech musí ale radnice vědět. Jste to opět vy, kteří víte, co je ve vaší ulici špatně a budete moci své nápady a připomínky k čistotě podávat přes portál Občan.1.

S čistotou zcela zásadně souvisí i špatná dostupnost veřejných toalet v ulicích. Přitom místa pro stánky s trdlem či staropražskou šunkou a dalším zbytečným sortimentem je v ulicích dost. Nahradíme tyto stánky designovými veřejnými bezbariérovými toaletami dostupnými zdarma a nonstop. Jejich návrh vzejde z architektonické soutěže.

Místa pro děti, pejsky a sportovce

V Praze 1 žijeme s našimi rodinami běžný každodenní život. K tomu patří i zázemí pro hry s dětmi, místa pro vycházky s domácími mazlíčky či prostor pro sport.

Zimní otvírací doba dětských hřišť bude flexibilní, tj. když bude pěkné počasí v zimní čas a na jaře, hřiště se neuzavře striktně v daný čas, ale až později. Na hřištích vysázíme stromy, aby zajistily dostatečný přirozený stín a tyto doplníme o mlžítkové fontány, aby byly hřiště vlídným prostředním i za horkých letních dní. Vybudujeme také altány, kde to bude prostorově možné. V rámci online participačních nástrojů Občan.1 budete moci navrhnout úpravy a modernizace herních prvků.

Zřídíme psí loučky, kde se budou moci vaši mazlíčci proběhnout bez vodítka. Že není kde? Vhodné lokality jsou kupř. málo využívaná část parku Lannova nebo „parčík“ mezi Novými mlýny, Lannovou, Dvořákovým nábřežím a mostem, dále, dokud místo nezíská jinou podobu, nevyužitá zeleň u zastávky Těšnov (pozemek svěřený Praze 8, ale s P8 vyjednáme, že se o něj bude starat Praha 1), ale třeba také Vrchlického sady. O výběru míst rozhodnete vy, občané.

Ve vhodných lokalitách postavíme kvalitní work-outová hřiště, jaké je např. v Riegrových sadech. V úvahu připadá okolí parku Lannova, Vrchlického sady, či Petřín.

Dopřejeme našim dětem kvalitní školství

Součástí Masterplanu pro Prahu 1 je souhrn úkolů radnice, která má povinnost své školy podpořit. Je důležité, aby byl ve školách dostatek míst. Budeme investovat do školských prostor a prosadíme úpravu škol na bezbariérové. Nad rámec klasického financování a údržby budov je však mnoho možností a příležitostí, ve kterých může radnice přiložit ruku k dílu.

Městská část Praha 1 je zřizovatelem 5 základních a 7 mateřských škol. V době technologického pokroku si školy zaslouží značné zlepšení. Zmonitorujeme stávající technické vybavení v jednotlivých školách a dle potřeb ho obnovíme. COVID-19 nám ukázal, že práce s počítačem a hledání a ověřování relevantních dat na internetu jsou důležité disciplíny a je třeba tomu jít naproti.

Podpoříme širší zapojení nepedagogických pracovníků v základních a mateřských školách, ať už se jedná o psychology, koordinátory mimoškolních aktivit, či metodiky prevence.

Zapojíme neziskové organizace a místní spolky do podpory ve vzdělávání. Chceme klást důraz na praktickou výchovu. Věci jako finanční gramotnost, kritické myšlení a boj proti fake news jsou již osvědčenou praxí v zahraničí, a to ve formě nadstandartní výuky pro žáky již od raného dětství. Zapojíme praktické předměty do metodiky. Školy mají možnosti a nástroje, jak si odborníky z řad veřejnosti pozvat na přednášku.

Zřídíme vzdělávací grant starostky, který podpoří největší studentské talenty. Zavedeme změnu ve výuce cizích jazyků. Praha 1 je partnerem mnoha zahraničních obcí. Zavedeme výměnné pobyty, které mají skvělý dopad na rozbití jazykové bariéry a podpoří naše děti v cizojazyčné komunikaci se studenty ze zahraničí.

Je důležité pojmout školu jako hru. Zavedeme meziškolní turnaje, znalostní turnaje, olympiády, či umělecká nebo taneční vystoupení žáků z naší městské části. Zdravá soutěživost a spolupráce na projektech může pomoct mladým lidem v seberozvoji. Vychováme generaci, jíž budeme moci naši městskou část směle svěřit.

Odvoz velkoobjemového odpadu

Systém umísťování kontejnerů na velkoobjemový odpad a nutnost vyvážet takový odpad vlastním vozem do dvorů na tříděný odpad nahradíme službou na zavolání. Máte nakoupený nový nábytek nebo máte plný sklep věcí, které jednou, až budete mít čas, odvezete? Objednáte si službu přes portál Občan.1 nebo telefonicky a pracovníci s malou dodávkou přijedou k vám před dům, odpad vám vystěhují a sami vytřídí ve sběrném dvoru.

Podpora spolků, kultury a jiného společenského vyžití

Praha 1 jako centrum hlavního města musí být výkladní skříní kulturní nabídky pro občany. Proto významně navýšíme granty Prahy 1, aby se na instituce a spolky, které kulturní akce organizují, dostala co nejvyšší výše příspěvku. Současná praxe, kdy příspěvky jsou velmi nízké, neumožňuje organizátorům dosáhnout žádoucí kvalitu. Máme za to, že akce organizované občany, místními spolky a kulturními institucemi lépe odpovídají přáním a představám místních obyvatel. Naproti tomu omezíme některé akce organizované Prahou 1, přičemž zachováme akce takové, které se osvědčily, jako například výlety se seniory, či ples seniorů.

Spolkový život je páteří obce. Budeme proto podporovat práci současných i vznik nových spolků tak, abychom dosáhli maximální různorodosti jejich práce a nabídek. Časopis Prahy 1 přetvoříme na věstník akcí a důležitých informací pro občana. Veškeré tyto informace budou dostupné i přes Občan.1. V časopise utlumíme politickou agitaci vládnoucích politiků.

Závěrečné slovo

Nejkrásnější místo na světě, srdce Matky měst, to je Praha 1. Jsme hrdí a šťastní, že tady můžeme žít. Vítáme každého, kdo k nám přijede okusit této krásy a užít byť jen pár dní nezapomenutelné atmosféry historické Prahy.

Jsme ale také zdejší obyvatelé, kteří nechtějí být nedobrovolnými herci městského skanzenu, ale chtějí žít normální život. Proto jako politici uděláme maximum pro to, abychom to zařídili. Máme odhodlání, víme jak na to. Proto vás prosíme o podporu v komunálních volbách 23. a 24.9. 2022. Jde o náš společný domov.

Vaše TOP 09 Praha 1
Terezie Radoměřská, kandidátka na starostku

Kontakty

Mgr. Terezie Radoměřská
kandidátka na starostku
1. místopředsedkyně TOP 09 Praha 1

terezie.radomerska@top09.cz